Politică de Confidențialitate cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (GDPR) 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental la Asociației Antiqva, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate. 

Cine suntem și cum ne puteți contacta 

„Tabăra Medievală pentru Copii” este organizată de Asociația ANTIQVA, persoană juridică de drept privat, având sediul social în Calea Dorobanți nr. 124, ap. 4, sect. 1 București. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. 

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați responsabilul Asociației ANTIQVA cu protecția datelor la adresa de e-mail office@medievalpraxis.ro sau prin poștă sau curier la adresa Calea Dorobanți nr. 124, ap. 4, sect. 1 București cu mențiunea: în atenția Responsabilului Asociației ANTIQVA cu protecția datelor. 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: 

Când ne contactați printr-un formular de contact din site-ul https://tabara-medievala.ro/ 

 • Vom prelucra următoarele date: numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon și mesajul dvs pentru comunicarea referitoare la tabără. 

Când ne contactați și ne trimiteți fișa de înscriere în tabără (trimisă prin email) 

 • Vom prelucra următoarele date: semnătura în format Digital a părintelui participantului/ților în tabără, numele și prenumele părinților și copilului (pentru comunicare cu organizatorii taberei), data nașterii copilului, CNP -ul și adresa părintelui/ților (pentru emiterea facturii), numărul de telefon al părintelui și al copilului (pentru comunicare cu organizatorii taberei și referitor la eventuale chestiuni de urgență), eventuale informații despre istoricul medical al copilului și obiceiul alimentare (pentru buna organizare a activității în tabără). 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos. 

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării 

Pentru prestarea serviciilor Taberei Medievale pentru Copii în beneficiul dvs. 

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unei înțelegeri între Tabăra Medievală pentru Copii și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă. 

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre 

Pentru că ne dorim să vă oferim cea mai bună experiență online, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de vizitator, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție post-eveniment sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Aceste activități se bizuie pe interesul nostru legitim de a desfășura activitatea astfel încât drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. 

Pentru marketing 

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile educaționale de interese pentru dumneavoastră. Pentru aceasta vă putem trimite orice tip de mesaje (e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) cu informații generale și tematice, informații cu privire la produse educaționale asemănătoare celor pe care le-ati achizitionat, informații cu privire la oferte sau promoții, informatii pentru care ați aratat interes în achiziționare, precum și alte comunicări de tipul cercetărilor de piață și sondajelor de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. informațiile vizualizate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă. 

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi. 
 • Contactarea Taberei Medievale pentru Copii folosind detaliile de contact descrise mai sus. 

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea educațională sau comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe durata existenței Taberei Medievale pentru Copii. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal 

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 • Societăților din cadrul aceluiași grup de societăți ca Tabăra Medievală pentru Copii 
 • Furnizorilor de servicii de curierat.
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare.
 • Furnizorilor de servicii de marketing.
 • Furnizorilor de servicii de cercetare de piață.
 • Societăților de asigurare.
 • Furnizorilor de servicii IT.
 • Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre. 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează doar în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal 

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii. 

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri. 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 

Ce drepturi aveți 

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. 

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea informațiilor de mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. 

Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi: 

Identitate 

Întrucât luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal vă rugăm sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului Taberei Medievale pentru Copii . In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs. 

Onorarii

Exercitarea acestor drepturi în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal este gratuită, nu vom solicita o taxă pentru aceasta. Excepția este dată de cazul în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă și adaptată la volumul de lucru. Veți fi informați despre aceste eventuale onorarii aplicate înainte de a soluționare cererii. 

Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs. 

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. 

Reamintim faptul ca puteți contacta oricând Responsabilul Taberei Medievale pentru Copii cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin la adresa de e-mail office@medievalpraxis.ro sau prin poștă sau curier la adresa Calea Dorobanți nr. 124, ap. 4, sect. 1 București.